Kontaktujte nás!

Naši konzultanti

Naši konzultanti jsou tím nejdůležitějším. Právě prostřednictvím jejich dobré práce je přenášena filosofie SDFinance ke klientům. Víme, že je možné při náboru zaměstnanců a spolupracovníků uplatňovat různé druhy přístupu. My jsme se rozhodli hledat ten správný typ člověka. Hledáme lidi s vášní, důvěryhodností, nezávislostí a vírou v to, co je správné, namísto toho, co se očekává. Náš tým tak rozšiřujeme o lidi, kteří pochopí a přijmou naše tradiční, a přesto moderní přístupy k investování. Snažíme se získávat jednotlivce, kteří chtějí žít v komunitě, kde vybudují podnik, který bude přinášet dobré hodnoty lidem ve svém okolí a přispějí tak k tomu, že svět bude lepším místem.

Jak vybíráme naše konzultanty

První, co vždy hledáme u našich konzultantů, je určitý typ charakteru, který musí být v souladu s firemní kulturou a jejími hodnotami. Vysoce nastavená osobní etika a správné hodnoty jsou základem pro spolupráci s SDFinance . Jsme si vědomi, že jednání každého jednotlivce vytváří pověst celé společnosti.

V případě, že zjistíme etické pochybení některého z našich konzultantů, pak musí společnost neprodleně opustit.

Vaše první setkání s naším poradcem 

Jak se dá nejspíše očekávat, první setkání mívá obvykle seznamovací a informativní charakter. Budete především diskutovat o vašich finančních cílech, krátkodobých i dlouhodobých, aby konzultant poznal Vaše priority.

Bude se vás například ptát, jak si představujete své bydlení, jaký životní styl si přejete mít, až přestanete pracovat nebo jaký finanční odkaz po sobě chcete zanechat. Bude potřebovat znát Vaše příjmy, výdaje a jaký finanční majetek nebo dluhy v současné době máte. Nezapomeňte si připravit Vaše stávající pojistné smlouvy, smlouvy k úvěrům, spoření nebo investice a jejich poslední výpisy

Nároky na vzdělání

Na naše konzultanty jsou kladeny vysoké požadavky po odborné stránce a čeká je tvrdá práce při neustálém sebezdokonalování a zvyšování své kvalifikace. Samozřejmostí jsou pozitivní přístup, schopnost překonávat překážky a ochota hledat netradiční řešení.

Jakmile se nový člověk členem týmu, čeká ho mnoho práce. V první řadě musí ihned splnit zkoušky odborné způsobilosti vyžadované Českou národní bankou a získat oprávnění a licence k poskytování pojišťovacích a poradenských služeb.

Krok číslo dvě je pak získání licence Investičního zprostředkovatele nebo Vázaného zástupce v sekci pro Kapitálový trh, jež je taktéž součástí České národní banky a jež opravňuje naše konzultanty poskytovat Investiční poradenství. Souběžně se získáváním licencí se nový konzultant soustředí na zdokonalení po odborné stránce a nastupuje do základního školení, které v sobě zahrnuje pochopení obecného fungování finančních trhů, fungování produktů v obecné rovině, práce s riziky nebo například první produktová školení zaměřená na zajištění rizik, investic, spoření na důchod, a mnoho jiných.

Každý konzultant je individualita, a proto se s novým konzultantem bavíme o některé ze specializací, která by ho mohla zaujmout. Může se jednat o specializaci v oblasti poskytování hypotečního poradenství, majetkového pojištění, poskytování služeb pro firemní klientelu, apod. Dále pak pomáháme konzultantům splnit další podmínky, jakými jsou registrace u finančního arbitra, školení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a další.

Věříme, že za účelem získávání nejlepších finančních konzultantů musíme neustále poskytovat dlouhodobou rozvojovou příležitost. Naše probíhající programy a používané nástroje, které se řadí k nejlepším v oboru, jsou jedním z důvodů pro stabilní a kvalitní spolupráci. Nabízíme pečlivě připravené kurzy pro práci v oblasti osobních financí a investic tak, aby si naši finanční konzultanti mohli být jisti, že poskytují ty nejlepší služby.