Kontaktujte nás!

O společnosti

SDFinance je finančně poradenská společnost s jasnými zásadami – dlouhodobá spolupráce s klienty, přátelský přístup, vysoké nároky na sebe a na odbornost finančních konzultantů. Na rozdíl od jiných společností si uvědomujeme, že vlastní poradce je nejen záležitostí odborné kvalifikace, ale také záležitostí absolutní důvěry a lidských sympatií.

Naše principy

Filozofie rodinného finančního konzultanta

Rodinní lékaři běžně pracují v západních zemích, mají dlouhodobé a přátelské vztahy se svými pacienty, velmi dobře se znají a vzájemně těží z důvěry, kterou k sobě chovají. Stejně tak existují v zahraničí na západ od nás rodinní finanční poradci. A tak jako v České republice neexistují skuteční rodinní lékaři, neexistují zde ani rodinní finanční poradci. SDFinance tak budou prvními vlaštovkami rodinného poradenství, které staví na důvěrné znalosti svých klientů, díky které jsou schopni lépe a kvalitněji pracovat se svými klienty.

Stejně jako když jdete lékaři, i v případě vašich financí je pro správnou diagnózu nezbytný osobní kontakt, znalost vašich problémů i potřeb. Jedině tak mohou naši poradci stanovit správnou diagnózu, navíc v jazyce, kterému budete rozumět.

O nás

Naše hodnoty

Uvědomujeme si existenci velkých poradenských společností na trhu, ale to nám nevadí. My konkurujeme profesionalitou, pílí a kvalitně odvedenou prací.

Naše strategie úspěchu je jednoduchá
etika, proaktivita, nadšení a týmová spolupráce.

Stále hledáme postupy, jak být lepší a lepší
Kvalitní finanční plánování vyžaduje efektivní software pro plánování. Naše nástroje odpovídají standardům ve finančním plánování užívaných ve světě.

Prospěch klienta je důležitější než prospěch konzultanta
Tohle pro nás není jen fráze, ale závazek. Úspěšný konzultant ví, že dlouhodobá spolupráce, servis a pravidelná komunikace s klientem je to, co přináší výsledky jak na straně klienta, tak konzultanta.

Díky spolupráci se všemi finančními instituci na českém trhu i s vybranými zahraničními, jsme schopni svým klientům zajistit nadstandartní nabídky finančních produktů a zejména 100% objektivitu a nezávislost na žádné jiné instituci.

 

Naše principy

Strategie dlouhodobého plánování

Nenabízíme žádné „horké" tipy na zázračné zbohatnutí.

Držíme se osvědčených a dlouhodobých investičních strategií, které vždy přinášely úspěch. Nedomníváme se, že emocionální nepromyšlené investice, často podpořené mediálním šílenstvím, Vás dovedou k dostatečným prostředkům na dobu Vašeho stáří, zajištění prostředků na vzdělání dětí nebo k získání vysněného bydlení.

Kvalita a diverzifikace

Jsme výjimkou mezi poradenskými společnostmi.

Veřejně říkáme, že diverzifikace mezi různými třídami aktiv je důležitá a prospěšná. To je také důvod, proč na rozdíl od ostatních nechceme, abyste všechny své prostředky ukládali prostřednictvím tzv. "papírových" aktiv – stavebního spoření, životního pojištění a dalších obdobných produktů. Stejně veřejně říkáme, že řada produktů nabízených finančními institucemi není pro klienty vůbec vhodná. Jsou to produkty, které přinášejí vyšší zisky finančním institucím namísto klientům.